Pokyny pro návštěvníky, provozní řád


V celém areálu Autodromu Most je povolena max. rychlost 30km/h. Při nerespektování a nedodržování pokynů pořadatele si vyhrazujeme právo k vyloučení účastníka z akce bez možnosti návratu a vrácení vstupného. Vstupné se platí při vjezdu na bráně Autodromu Most. Do závodu Carbonia Cupu je možné se přihlásit předem, nejpozději však do 12.10.2013 (info na www.carboniacup.cz ) Po zaplacení vstupného obdrží náštěvník identifikační pásek na ruku. Vozidlo (bez výjimky) obdrží samolepku srazu a zároveň bude označené pořadovým číslem. Číslo, které obdržíte, je nutné ponechat na vozidle po celou dobu akce! Předejdete tím konfliktu s pořadateli.

Vstupné 100,- Kč/osoba tj. vstup na tuning sraz

Parkování v areálu Autodromu Most v prostorech depa je pro všechny zůčastněné vozy zdarma, soutěžní vozy budou mít určen VIP prostor.

Zaplacením vstupného a vjezdem do areálu konání akce, vyjadřuje každý účastník srazu bezpodmínečný a dobrovolný souhlas se shora uvedenými podmínkami a následnými opatřeními. Během celého konání akce je každý řidič povinen dodržovat veškerá ustanovení zákonu č. 361/2000sb. Žádáme všechny návštěvníky, aby vhazovali odpadky do připravených odpadkových košů, které budou rozmístěny po celém areálu.

V případě jakýchkoliv potíží či dotazů můžete kontaktovat některého z pořadatelů, kteří jsou řádně označeni. Pořadatelé se budou pohybovat po celém areálu. V případě opustění areálu Autodromu Most, je Vaší zpětnou vstupenkou samolepka srazu a identifikační páska na ruce, která nesmí být poškozena, ani sundána po dobu akce, jinak budete vyzváni k opětovnému zaplacení vstupného.

Žádáme o ohleduplné chování k ostatním účastníkům srazu. Vstup do areálu Autodromu Most a účast v soutěžích Carbonia FK Show IV., je pro zúčastněné na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil.

Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, kteří budou oblečeni do jednotného FK oblečení.

V areálu platí pro každého cestujícího povinnost být při jízdě automobilem připoután bezpečnostním pásem.

Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění. Je zakázáno řídit vozidlo pod vlivem alkoholu a omamných látek.

Účastník akce je odpovědný za technický stav vozidla, se kterým se akce zúčastní a odpovídá také za platné STK vozidla.

Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce. Vstup na akci je pod vlivem alkoholu i omamných látech zakázán a bude kontrolován, při porušení bude tento účastník akce vykázán z areálu.

Děti do 12-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů, tito děti mají vstup zdarma. Psům je povolen vstup do areálu. Po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem.za psa zodpovídá majitel.

Volné jízdy na okruhu budou k dispozici, vymezený čas a cena bude uvedena v harmonogramu dne nejpozději 3dny před začaátkem srazu. Nutno, zkombinovat dle přihlášených vozů v závodě Carbonia Cup, který bude po celou dobu na dráze probíhat.

Zápis do soutěže o nej tuning vozidlo bude probíhat v kamionu FK, který bude označen jako Office. Je nutné se přihlásit do 10.00 hod.


 

Trasa - Spanilá jízda